Potražite svoj smještaj

Kontakti

KOMPAS turistička agencija d.o.o.
Ured Pula
Labinska 2c, 52100 PULA
Tel.: +385 52 212 925; 212 976 
Fax: +385 52 211 592
E-mail: villas@kompas-villas.com 

Kompas turistička agencija d.o.o., Mate Vlašića 20, 52440 Poreč
OIB: 13785319050 | PDV broj:HR13785319050 | Tel:+385 (0)52 451 100 | Fax:+385 (0)52 451 527
E-mail: info@kompas-travel.com | Voditelj poslova: Marta Škunca
Društvo upisano u sudski registar trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta 040074652
Temeljni kapital: 15.970.700,00 Kn uplaćen u cjelosti
Direktori : Bojan Aljinović i Željko Čuljak
Transakcijski račun za Eure: HR7824840081104098244 kod Raiffeisenbank Austria d.d.
Transakcijski račun za devize: HR9024840081500160474 | SWIFT: RZBHHR2X kod Raiffeisenbank Austria d.d.

B2B Login